Kun tavoitteena on kasvaa, menestyä ja voida hyvin - tukea työelämään liittyviin tilanteisiin tai solmukohtiin

Coachin avulla voi luottamuksellisesti käsitellä työhön liittyviä toiveita, haasteita ja kehitysmahdollisuuksia. Tavoitteena on auttaa kehittymään ratkaisukeskeisesti tulevaisuuteen katsoen. 

Coachingin avulla johtaja, esihenkilö tai työntekijä saa tukea ja apua niihin asioihin jotka kokee merkitykselliseksi ja sitä kautta tukea työelämässä menestymiseen. Coachaamisen avulla voidaan myös yhteensovittaa yrityksen ja työntekijän tavoitteita sekä vahvistaa strategian jalkauttamista.

Asiantuntijoille, esihenkilöille, johtajille, yrittäjille, työntekijöille

Tiimeille, ryhmille ja
työyhteisöille

Miksi coaching?

Coachingin avulla voin auttaa sinua löytämään voimavaroja ja oivaltamaan ratkaisuja työelämän haasteissa. Saat minusta sitoutuneen keskustelukumppanin, joka vastaa siitä, että keskustelu on tavoitteellista ja tuo uusia näkökulmia toimintoihin ja ajatteluun. Coaching ei ole terapiaa, en neuvo tai anna sinulle suoria vastauksia. Vahvistan uskoasi omaan osaamiseesi ja kyvykkyyteesi. 

Coachingin avulla voidaan parantaa tutkitusti hyvinvointia, työtyytyväisyyttä, jaksamista ja tehokkuutta, joilla on suora vaikutus tuottavuuteen ja menestykseen. Coachingilla voidaan myös vahvistaa palvelevaa- ja valmentavaa johtamiskulttuuria. 

Esimerkki tilanteita, joissa coachina voin auttaa Sinua:

  • Johtajuuteen ja esihenkilötyöhön liittyvissä arjen haasteissa ja solmukohdissa
  • Valmentavan- ja palvelevan johtamistyylin löytämisessä
  • Vuorovaikutustaitojen parantamisessa
  • Vahvistamaan työssä jaksamista ja työmotivaatiota
  • Oman hyvinvoinnin ja työn hallinnan vahvistamisessa ja ajankäytön tasapainottamisessa, itsesi johtamisessa
  • Omien osaamisten ja vahvuuksien tunnistamisessa
  • Muutoksiin suhtautumisessa
  • Päätöksenteon tuki

Asiakaspalaute

“ Osana coaching opintojani olen päässyt Pilvi Heikkisen coachattavaksi. Pilvi on coach, joka lempeän jämäkästi sekä tavoitehakuisesti auttaa asiakastaan käsittelemään aihetta laajemmin. Voin lämpimästi suositella Pilviä coachiksi ura- sekä yritysjohdon strategiseen coachingiin. 

Sari A, HR Manager & HRBP

Coaching prosessi käytännössä

Coaching- ohjaustyö lähtee aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Kaikki keskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia ja toimin coachin eettisten ohjeistusten mukaisesti. 

Tapaamisten määrä ja yhteistyön kesto määräytyy asiakkaan tarpeiden perusteella. Tavallisesti yksi coaching tapaaminen kestää 60-90 minuuttia, ja tapaamisia on tarpeen mukaan yhteensä noin 4-8 kpl. Tapaamisten väli on yleensä 2-4 viikkoa. 

Coaching onnistuu hyvin läsnä tai virtuaalisesti. Virtuaaliset tapaamiset voidaan toteuttaa esimerkiksi Zoom, Teams tai  Google Meet yhteydellä. 

Työyhteisöille tarjoan toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä – esimerkiksi työpajoja, luentoja, polkuja parempaan työhyvinvointiin yhdistämällä esimerkiksi coaching ja työhyvinvointikartoitus. Minulle tärkeää on, että palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtien. 

Esimerkkejä coaching palveluista:

KERTALUONTOINEN YKSILÖCOACHING

60 min  120 e (+ alv 24%)
Varaa kertaluontoinen tapaaminen ja katso sopisiko coaching sinun tilanteeseen.

YKSILÖCOACHING

esim. 3 x 60 min 360 e (+ alv 24%)
Luotettavaa ja ratkaisukeskeistä keskustelua sinulle merkityksellisestä asiasta

KEHITTYVÄ ESIHENKILÖ

esim. 2 x 60 min   250 e (+ alv 24%)
3 x 60 min  450 e (+ alv 24%)
Yksilöllinen keskustelu, jossa käydään läpi mm. esihenkilötyön nykytilaa, tavoitteita, arjen haastajia, motiivia, asioita joilla on merkitystä työhyvinvointiin ja työssä onnistumiseen.

UUDEN ESIHENKILÖN COACHING

esim. 3 x 60 min (2-3 kk ajalle)  450 e (+alv 24%)
6 x 60 min (5-6 kk ajalle) 750 e (+alv 24%)
Yksilöllinen coaching, jossa käydään läpi uuden esihenkilön tai johtajan työn arkeen liittyviä asioita kehittävästi ja ratkaisukeskeisesti.

TIIMICOACHING

Tiimin coachausta kohti yhteistä tavoitetta tai yhdessä kehittymistä, parempaa suorituskykyä ja työhyvinvointia. Kehittymiskohteen selvittämiseksi / tarkentumiseksi voidaan tehdä alkukartoitus (erillinen hinta). Esim. 3 x 90 min 850e (+alv 24%)

Lopulliseen hintaan vaikuttaa osallistujien määrä, räätälöinnin aste, sijainti, prosessin laajuus.

ENNAKKOTUTUSTUMINEN

15-30 min ILMAINEN
Haluatko tutustua minuun ennen päätöksen tekoa? Varaa ilmainen tutustumistapaaminen ja tee päätös yhteistyön aloittamisesta tapaamisen jälkeen.