Minulle on sydämen asia olla kehittämässä hyvää työelämää

Olen lappilainen syntyjäni ja tänne tulen jäämään. Luonto, ihmiset ja elämäntyyli täällä pohjoisessa ovat sellaisia, joita arvostan. Elämä on vienyt minua aina ulkomaille saakka, mutta lopulta se paras paikka asua ja työskennellä on täällä Lapissa. Vaikka Lappi on minulle tärkeä paikka, niin palvelen silti ilolla koko Suomen alueella.

Olen työelämän valmentaja ja kehittäjä, hyvinvointiosaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen ammattilainen. Olen sairaanhoitaja YAMK sekä Sertifioitu Business Coach.

Johtaminen ja esihenkilötyö ovat aina olleet sydämeni asia. Minua puhuttaa erityisesti  palvelevan- ja valmentavan johtajuuden sekä positiivisen psykologian näkökulmat. Haluan olla mukana kehittämässä ja edistämässä työhyvinvointia, hyvää työelämää. Autan ja tuen organisaatioita, yrityksiä ja heidän työntekijöitään menestymään, kehittymään ja voimaan työssään hyvin.  

Pilvistä sanottua

Pilvi on tottunut panostamaan yhteistyöhön ja toimii aina toiset huomioon ottaen. Hänen työskentelytapansa on neuvova ja toisia kuunteleva

Pilvi on tunnollinen, innovatiivinen ja vastuunsa kantava tekijä

Pilvillä on idearikkautta ja kokemusta sekä hyvää kokonaisuuden hahmottamiskykyä

Minulla on pitkä kokemus työskentelystä julkisella sektorilla niin terveydenhuollon kuin sosiaaliturvan aloilta. Olen toiminut esihenkilötehtävissä yli 10 vuoden ajan ennen yrittäjyyttä. Esihenkilö- ja johtamistehtävien lisäksi minulla on kokemusta mm. asiakaspalvelun johtamisesta ja erilaisista kehittämistehtävistä. Minulla on on ollut ilo olla mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa, niin isoissa kuin pienemmissäkin. Kehittämismenetelmistä tutuksi ovat tulleet esimerkiksi ketterän kehittämisen menetelmät sekä palvelumuotoilu.

Yrittäjänä tunnen hyvin yrityskentän ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät. Olen työskennellyt julkisten organisaatioiden ja erikokoisten yksityisten yritysten kanssa. Olen toiminut muun muassa ELY- keskuksen ja Työ-ja elinkeinoministeriön palveluissa palveluntuottajana. Olen ollut kehittämässä esimerkiksi osatyökykyisten työelämään integroitumista ja työelämässä pysymistä, yritysten yrityskulttuuria, johtamista, tiimityötä sekä työnantajakuvaa. Olen tehnyt työhyvinvointikartoituksia sekä luonut TYHY-suunnitelmia. Olen tukenut coachingilla asiantuntijoita ja esihenkilöitä arjen työssä sekä työelämän solmukohdissa. 

Työelämässä olen aina arvostanut työyhteisöä, joissa on tekemisen meininki. Kun yhdessä työskennellään kohti yhteistä päämäärää, päästään parhaimpaan lopputulokseen. Ja jotta meistä jokainen jaksaisi tässä alati muuttuvassa työelämässä, on työhyvinvointiin entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota.Työhyvinvointi ei kuitenkaan synny itsestään, se vaatii suunnittelua, arviointia ja toimenpiteitä. Se vaatii panostusta meiltä itseltämme, esihenkilöltä ja organisaatiolta. Sen polun luomisessa olen mielelläni mukana oli sitten kyse isosta organisaatiosta tai pienestä yrityksestä.