Asiantuntijapalveluja johtamiseen, esihenkilötyöhön, sekä henkilöstön tukeen ja kehittämiseen

Tarjoan tukea ja apua sekä arjen työkaluja johtamisen, esihenkilötyön tai työhyvinvoinnin teemoihin liittyvissä asioissa. Olen mielelläni kehittämässä myös asiakaspalvelua. Toimiva ja laadukas asiakaspalvelu sitouttaa asiakkaita,  tukee henkilöstön hyvinvointia, luo kilpailuetua sekä vahvistaa työnantajakuvaa.

Hyvinvoiva henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara, jonka vuoksi siihen on järkevää satsata. Yritysten ja organisaatioiden kannattaa panostaa henkilöstönsä hyvinvoinnin lisäksi myös laadukkaaseen johtamiseen ja esihenkilötyöhön, koska vain jaksava esihenkilö voi auttaa työyhteisöänsä voimaan hyvin.

Työhyvinvointiin panostaminen on kannattavaa, sillä tutkitusti hyvinvoivat ihmiset tekevät parempaa tulosta, sairauspoissaolot ovat vähäiset ja myös yrityksen maine työnantajana paranee.

 

Työhyvinvoinnilla parempaa tulosta

Vähemmän sairaspoissaoloja

Henkilöstön sitoutuvuus työhön kasvaa

Yrityksen maine työnantajana paranee

Kehittämiskohde voi olla selkeä tai se voi vaatia vielä kartoitusta. Työyhteisön tai johtamisen kehittämisessä alkukartoituksen tekeminen voi olla juuri se, josta kannattaa lähteä liikkeelle. Alkukartoitus on helppo, matalankynnyksien tapa selvittää kehittämiskohteet. Työntekijöiden tyytyväisyys paranee, kun he pääsevät vaikuttamaan ja voidaan varmistaa kehittämistoimenpiteiden kohdistaminen oikeisiin asioihin. Alkukartoituksen kautta voidaan myös todentaa strategian ja arvomaailman näkyminen työarjessa ja samalla tuoda näkyväksi ne kohdat, joissa nämä eivät vielä näy. Työhyvinvointi kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi koulutusten ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Mentoroinnilla voit tukea esihenkilön osaamista ja kasvamista esihenkilöksi. Erityisesti esihenkilöuran alkuvaiheessa kokeneen henkilön jakamat tiedot ja arjen työn vinkit ovat tärkeitä. Mentoroinnilla autat omia esihenkilöitäsi onnistumaan työssään ja kehittymään esihenkilöinä.

Työvalmennuksella vahvistat työhyvinvointia ja työnantajakuvaa. Panostamalla työnmuotoiluun, vuorovaikutukseen, esihenkilötyöhön varmistat, että saat parhaan mahdollisen onnistumisen sekä panoksen työntekijältä. Työvalmennuksessa jalkaudun arkeenne ja tarjoan yksilöllistä tukea työelämässä pysymykseksi tai työssä onnistumiseksi. Palvelussa teen tiivistä yhteistyötä työntekijän, työnantajan /esihenkilön kanssa sekä osallistan  tarvittaessa työyhteisöä. 

Käyttämäni kehittämismenetelmät ovat toiminnallisia ja osallistavia. Voimme yhdessä räätälöidä sopivan valmennuskokonaisuuden, josta saatte parhaimmen hyödyn. Palvelussani näkyy vahvasti positiivinen, valmentava ote, palvelumuotoilu ja eri kehittämismenetelmien näkökulmat.

Esimerkkejä palveluista

ESIHENKILÖ-, TIIMI- TAI YKSILÖVALMENNUKSET

Räätälöitynä juuri teidän tarpeisiin. Voi sisältää yksilö- tai ryhmä valmennusta. Pyydä tarjous!

MITTAA, KEHITÄ, KUKOISTA

VIE TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS UUDELLE TASOLLE KARTOITUKSEN AVULLA

Palvelu, jossa arvioidaan nykytila, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet, laaditaan kehittämissuunnitelma henkilöstöä osallistaen. Voi kohdistua tarvittaessa myös tiettyyn teemaan esim. työhyvinvointiin, arjen sujuvuuteen, esihenkilötyöhön, psykologiseen turvallisuuteen,  vuorovaikutuskulttuuriin, palaverikäytäntöihin, yhteisöllisyyteen, palautekulttuuriin..

Palvelu sisältää:
– Alkukartoituskeskustelu esihenkilön kanssa 1 tunti
– Kartoitus (henkilöhaastattelu / sähköinen kysely)
– Keskustelu alustavista tuloksista esihenkilön kanssa 1 tunti
– Kartoituksen läpikäynti henkilöstön kanssa esim 2 tunnin keskustelutilaisuus tai työpaja
– Kirjallinen materiaali, joka jää tilaajalle
– Loppukeskustelu jatkotoimenpiteiden suunnittelusta, kehittämiskohteiden seurannasta, 1-2 tuntia

Lopulliseen hintaan vaikuttaa osallistujamäärä, räätälöinnin aste, sijainti, prosessin laajuus ja toiveet. Esimerkkihinta 5 hengen työyhteisölle, henkilöhaastatteluna yht 3500 e + alv 24%.

TYHY-SUUNNITELMALLA KOHTI HYVÄÄ TYÖARKEA

Tulen mielelläni mukaasi rakentamaan toimivaa ja työhyvinvointia tuottavaa työhyvinvointisuunnitelmaa. Rakennan teille ehdotuksen tai valmiin suunnitelman annetun materiaalin pohjalta. Voimme lähteä liikkeelle myös työhyvinvointikartoituksella.  Kysy tarjous!

MENTOROINTI

Uuden esihenkilön mentorointi palvelevan- ja valmentavan johtamiskulttuurin näkökulmasta. Jaan mielelläni kokemustani ja osaamistani uusille esihenkilöille. Otan huomioon myös organisaation / yrityksen strategian ja toimintatavat mentoroinnissa. 

Esim. 3 kk tukipaketti uudelle esihenkilölle 850 e + alv 24%. Sis. 4 x 60 min valmennusta.

TYÖVALMENNUS

Työntekijän, työnantajan ja työyhteisön tueksi, kun haasteena on esim. työkyvyttömyyden uhka, työhön paluu, uusi työntekijä tai muu erityishaaste.

Yksilöllisesti räätälöity palvelu, josta hyötyvät kaikki: työntekijä, yritys, organisaatio. Palvelu toteutetaan työarjessa, tiiviissä yhteistyössä työntekijän ja esihenkilön / työnantajan kanssa. Työntekijä saa tuettua yksilöllistä tukea työssä onnistumiseksi tai työelämässä pysymiseksi. Autan työnmuotoilun kautta työtehtävien räätälöimisessä tai muussa työarkeen liittyvässä asiassa. Esihenkilö saa tukea omaan työhönsä ja työnantaja sitoutuneen ja motivoituneen työntekijän. Esim. 3 kk paketti 3500  e + alv (sis. yht 15 tuntia vaikuttavaa työvalmennusta)

MENESTYSTÄ HYVÄLLÄ PALVELULLA

Hyvä asiakaspalvelu tuottaa tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita sekä lisää samalla työntekijöiden hyvinvointia. Hyvällä asiakaspalvelulla varmistat liiketoiminnan menestyksen ja vahvan työnantajakuvan. Hyvä asiakaspalvelu on loistava kilpailuetu!

Palvelun avulla selvität asiakasprosessien toimivuuden ja tehokkuuden. Tehokkaalla ja toimivalla asiakasprosessilla vähennät esim. jonotusaikoja ja parannat resurssien käyttöä.

Palvelu sisältää:
– Lähtökeskustelun toiveista, tavoitteista ja tarpeista
– Toteuttamissuunnitelma
– Asiakkaiden osallistaminen: asiakkaiden hankinta, asiakas haastattelu / kysely tai tilaisuuden fasilitointi
– Loppuraportti ja kehitysideat sekä analyysin läpikäynti

Lopulliseen hintaan vaikuttavat sovittu tapa toimia, räätälöinnin ja prosessin laajuus, sijainti. Kysy tarjous!

PUHUJA / FASILITOIJA

Esim.  tyhy-päiville, esihenkilöpäiville, yhteisiin tapaamisiin, johtoryhmiin, työpajojen vetäjäksi jne.

Hinta määräytyy tilaisuuden luonteen, aiheen, sijainnin, laajuuden ja valmistautumisen tarpeen perusteella. Esimerkki hinta työpajan fasilitointi 1/ 2 päivää 750 e (+alv 24%), kokopäivä 1300 e (+alv 24%).

KONSULTOIVAA TUKEA TYÖSUHTEEN KOKO ELINKAAREN AJALLE

Esim, neuvotteluihin, muutostilanteisiin, rekrytointiin, hr-asioihin

Varmista hyvän työnantajakuvan säilyminen muutostilanteissa! Tarjoan tukea ja osaamista työelämän erilaisiin muutostilanteisiin esihenkilöille ja työntekijöille (yt- neuvottelut, rekrytointi, perehdytys, lähtöhaastattelu, ikäohjelman laatiminen jne.) Kysy tarjous!