Asiantuntijapalveluja johtamiseen, esihenkilötyöhön, sekä henkilöstön tukeen ja kehittämiseen

Hyvinvoiva henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara, jonka vuoksi siihen on järkevää satsata. Yritysten ja organisaatioiden kannattaa panostaa henkilöstönsä hyvinvoinnin lisäksi myös laadukkaaseen johtamiseen ja esihenkilötyöhön, koska vain jaksava esihenkilö voi auttaa työyhteisöänsä voimaan hyvin. Työhyvinvointiin panostaminen on kannattavaa, sillä tutkitusti hyvinvoivat ihmiset tekevät parempaa tulosta, sairauspoissaolot ovat vähäiset ja myös yrityksen maine työnantajana paranee.

Voin auttaa sinua esimerkiksi erilaisissa johtamisen, esihenkilötyön tai työhyvinvoinnin kehittämistehtävissä tai projekteissa. Kehittämiskohde voi olla selkeä tai se voi vaatia vielä kartoitusta. Minulta voit saada myös esimerkiksi yksilö- tai ryhmäsparrausta työhyvinvoinnin, osaamisen ja arjen esihenkilötyön tueksi. Voit pyytää minua myös luennoimaan tai muutoin tuomaan uutta tietoa johtamisesta, esihenkilötyöstä tai työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Henkilöstön kehittämismenetelmiä voivat olla esimerkiksi kyselyt, workshopit, yksilö- ja ryhmäsparraukset, tapaamiset ja palvelumuotoilun keinot.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä lisätietoja varten.

Työhyvinvoinnilla parempaa tulosta

Vähemmän sairaspoissaoloja

Henkilöstön sitoutuvuus työhön kasvaa

Yrityksen maine työnantajana paranee

JOHTAMISEN JA ESIHENKILÖTYÖN TUKI JA KEHITTÄMINEN

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiskohteet ja tavat.

Työkaluja oman työn hallintaan, itseohjautuvuuteen, sekä arjen johtamiseen. Oman johtajuuden ja esihenkilötaitojen kehityskohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

Esihenkilöiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön tuki ja kehittäminen eri menetelmin.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisten varmistaminen arjessa.

Tavoite ja kehityskeskusteluiden suunnittelu ja toteutus, sekä rekrytoinnin kehittäminen.

TYÖHYVINVOINNIN TUKI JA KEHITTÄMINEN

Henkilöstökysely tai muu työhyvinvoinnin nykytilan selvitys ja raportointi, sekä tulosten analysointi ja ratkaisuehdotukset.

Työhyvinvointisuunnitelman laadinta sekä toteutuksen tuki ja seuranta.

Tukea ikäohjelman laatimiseen
– työuran kaikki vaiheet rekrytoinnista töistä pois jääntiin.

Perehdyttämisen ja lähtöhaastattelun kehittäminen ja tuki.

Muu yksilöllisen tarpeen mukainen kartoitus ja kehittämisen toteutus.

 

TYÖYHTEISÖN TUKI JA KEHITTÄMINEN

Henkilöstön työelämätaitojen määrittely, kartoitus, sekä niihin liittyvien haasteiden purkaminen.

Psykologisen turvallisuuden kartoitus ja kehittämisen tuki.

Palautekulttuurin kehittäminen.